Board logo

標題: Photoshop初階班 [打印本頁]

作者: Yam    時間: 6/11/2018 11:14 AM     標題: Photoshop初階班

Photoshop初階班

上課日期:2018年12月6日開始(逢星期四)  
上課時間:晚上7:30-9:30
上課地點:香港九龍塘尾道 66-68 號福強工業大廈 A 座 905 室
導      師:區源欽先生
費      用:會員$600元   非會員 $800元
名      額:15人 額滿即止  
報      名:請到報名專頁填寫資料報名,
               並在三天內入帳
               匯豐銀行
               848-764627-001
               HK Cheung Chau Photographic Art Ltd
               將入數紙Whatsapp 9271 3569 區源欽 確認

報名連結:https://goo.gl/forms/di4nFKXmcBjwdOmO2

圖片附件: 7f0319c4-53a0-4e70-a68b-c814b6c88031.jpg (6/11/2018 11:14 AM, 375.02 KB) / 下載次數 2
http://ccpa.info/discuz/attachment.php?aid=689&k=2575203b2623973238ca0a563951d82e&t=1558637296&sid=fa0Rpa圖片附件: 荷.jpg (6/11/2018 11:14 AM, 98.09 KB) / 下載次數 2
http://ccpa.info/discuz/attachment.php?aid=690&k=4cb039d19ebde987c5240d1f34e3a67c&t=1558637296&sid=fa0Rpa


歡迎光臨 長洲影藝會 - 論壇 (http://ccpa.info/discuz/) Powered by Discuz! 7.0.0