Board logo

標題: 溫州金秋人文風光攝影八天攝影之旅 [打印本頁]

作者: Yam    時間: 21/9/2018 04:41 PM     標題: 溫州金秋人文風光攝影八天攝影之旅

本帖最後由 Yam 於 21/9/2018 04:44 PM 編輯

歡迎加入香港長洲影藝會成為會員
年費$200元永久會員$1200元
只需http://ccpa.info/ 下載入會表
Email: ccpainfo@gmail.com

圖片附件: 8天福州.jpg (21/9/2018 04:43 PM, 381.68 KB) / 下載次數 29
http://ccpa.info/discuz/attachment.php?aid=671&k=db35ced9790d448438f413c6ede95b2d&t=1550625949&sid=TBE6c9圖片附件: 8天福州.jpg (21/9/2018 04:44 PM, 381.68 KB) / 下載次數 33
http://ccpa.info/discuz/attachment.php?aid=672&k=9cb212a825137b2f76d7970d4e467f81&t=1550625949&sid=TBE6c9圖片附件: 8天福州2.jpg (21/9/2018 04:44 PM, 323.28 KB) / 下載次數 36
http://ccpa.info/discuz/attachment.php?aid=673&k=674de418e0396cec62ccb8de7010bda4&t=1550625949&sid=TBE6c9


歡迎光臨 長洲影藝會 - 論壇 (http://ccpa.info/discuz/) Powered by Discuz! 7.0.0